Makaleler

A- SCI ve AHCI Tarafından Taranan Dergilerdeki Makaleler

38. Mardani-Aghabaglou A, İsafça T, Karakuzu K, Özen S, Doğangün A, (2021),Effects of material properties on the mechanical and durability behaviors of Khorasan mortar mixtures: a review, Journal of Adhesion Science and Technology, Accepted for publication. (Accepted for publication)

37. Doğangün A, Yön B, Onat O, Öncü ME, Sağıroğlu S, (2021), Infill Wall Damages in Reinforced Concrete Frame Buildings subjected to Recent Earthquakes in Eastern Turkey, Journal of Earthquake and Tsunami, (Accepted for publication)

36. Almahdi F, Fahjan Y, Doğangün A (2021), Critical Remarks on Rayleigh Damping Model Considering The Explicit Scheme for The Dynamic Response Analysis of High Rise Buildings, Advances in Structural Engineering,  (Accepted for publication)

35. Kaplan O, Güney Y, Doğangün A (2021), A Period-Height Relationship For Newly Constructed Mid-Rise Reinforced Concrete Buildings In Turkey, Engineering Structures, Vol. 232, 1 April 2021, 111807.

34. Almahdi F, Doğangün A, Genç F, Rasekh W, Timurağaoğlu MÖ, (2020), Investigation of snow-induced collapse in Bozüyük market, Engineering Failure Analysis, v:118, 2020,

33. Almahdi F, Fahjan Y., Doğangün A (2020), Scaling of Vertical Component of Seismic Ground Motion, Alexandria Engineering Journal, cilt.59, ss.3827-3845, 2020

32. Timurağaoğlu MÖ, Doğangün A, Livaoğlu R, (2019), Comparison and assessment of material models for simulation of infilled RC frames under lateral loads, Gradevinar, 71:1, 45-56

31.Timurağaoğlu MÖ, Doğangün A, Livaoğlu R, (2019), Analytical validation of macromodeling techniques of ınfilled RC frames, Iranian Journal of Science and Technology, Transactions of Civil Engineering.43:S1, 517-531 DOI 10.1007/s40996-018-0183-3

30.Cakır F, Ergen Y.B, Uysal H, Doğangün A, (2016), Influence of modified intended use on the seismic behavior of historical hımıs structures, Earthquakes and Structures, 10: 4, 893-911. DOI:10.12989/eas.2016.10.4.893

29.Livaoğlu R, Baştürk M.H, Doğangün A, Serhatoğlu C, (2016), Effect of geometric properties for for dynamic behavior of historic masonry minaret, KSCE Journal of Civil Engineering, 20: 6, 2392–2402, DOI 10.1007/s12205-016-0622-2

28.Türkeli E, Livaoğlu R, Doğangün A, (2015), Dynamic response of traditional and buttressed reinforced concrete minarets, Engineering Failure Analysis, 49: 31-48.

27.Cakir F, Seker BS, Durmus A, Dogangun A, Uysal H, (2015), Seismic assessment of a historical masonry mosque by experimental tests and finite element analyses, KSCE Journal of Civil Engineering, 19: 1, 158–164

26.Cakır F, Seker B.S, Dogangun A, (2014), Assessment of structural performance of historical Ishan Church with experimental tests and numerical modeling, The Journal Gradevinar (Eng. Civil Engineer), 66:5, 433-443.

25.Seker B.S, Cakir F, Dogangun A, Uysal H, (2014), Investigation of a masonry domed mosque by experimental tests and numerical analyses, Earthquakes and Structures, 6:4, 335-350.

24.Ural A, Doğangün A, Meraki Ş, (2013), Recommendations on protection and restoration of historical crooked minaret of Aksaray, Wind and Structures, 17:3, 345-359.

23.Ural A, Doğangün A, (2012), Crack development depending on bond design for masonry walls under shear, Structural Engineering and Mechanics, 44: 2, 257-266.

22.Doğangün A, Sezen H, (2012), Seismic vulnerability and preservation of historical masonry mosques, Earthquakes and Structures, 3:1, 83-95.

21.Livaoğlu R, Turan A, El Naggar, M.H, Doğangün A, (2012), Physical and numerical evaluation of SSI effects on seismic behavior of elevated tanks, Journal of Earthquake and Tsunami, 6:2,1-20.

20.Ural A, Doğangün A, Sezen H, Angın Z, (2012), Seismic performance of masonry buildings during the 2007 Bala, Turkey Earthquakes, Natural Hazards, 60: 3, 1013–1026.

19.Livaoğlu R, Çakır T, Doğangün A, Aytekin M, (2011), Effects of backfill on seismic behavior of rectangular tanks , Ocean Engineering, 38: 10, 1161-1173.

18.Doğangün A, Karaca Z, Durmuş A, Sezen, H, (2009), Cause of damage and failures in silo structures, Journal of Performance of Constructed Facilities, 23, 2: 65-71. (nominee for the Outstanding Paper Award for 2009),

17.Doğangün A, Acar R, Sezen H, Livaoğlu R, (2008), Investigation of dynamic response of masonry minaret structures, Bulletin of Earthquake Engineering, 6:505–517.

16.Sezen H, Acar R, Doğangün A, Livaoğlu R, (2008), Dynamic analyses and seismic performances of reinforced concrete minarets, Engineering Structures, 30: 8, 2253–2264.

15.Sezen H, Livaoğlu R, Doğangün A, (2008), Dynamic analysis and seismic performance evaluation of above-ground liquid-containing tanks, Engineering Structures, 30: 3, 794-803.

14.Ural A, Oruç Ş, Doğangün A, Tuluk Öİ, (2008), Turkish historical arch bridges and their deteriorations and failures, Engineering Failure Analysis, 15: 1-2,  43–53.

13.Doğangün A, Sezen H, Tuluk Öİ, Livaoğlu R, Acar R, (2007), Traditional Turkish Masonry monumental structures and their earthquake response, International Journal of Architectural Heritage; Conservation, Analysis and Restoration 1 (3):251-271.

12.Livaoğlu R, Doğangün A, (2007), Seismic behavior of cylindrical elevated tanks with a frame supporting system on various subsoil, Indian Journal of Engineering & Materials Sciences, 14:133-145.

11.Livaoğlu R, Doğangün A, (2007), Effects of foundation embedment on seismic behaviour of the elevated tanks considering fluid-structure-soil interaction, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 27: 9, 855–863.

10.Doğangün A, Livaoğlu R, (2006), A comparative study of the design spectra defined by Eurocode 8, UBC, IBC and Turkish Earthquake Code on R/C sample buildings, Journal of Seismology, 10: 3, 335–351.

09.Livaoğlu R, Doğangün A (2006), Simplified seismic analysis procedures for elevated tanks considering fluid-structure-soil Interaction, Journal of Fluids and Structures, 22: 3, 421-439.

08.Doğangün A, Tuluk Öİ, Livaoğlu R, Acar R, (2006), Traditional wooden buildings and their damages during earthquakes in Turkey. Engineering Failure Analysis, vol: 13, 6, 981-996.

07.Livaoğlu R, Doğangün A, (2005), Seismic evaluation of fluid- elevated tank-foundation/soil systems in frequency domain, Structural Engineering and Mechanics, vol:21,1, 101-119.

06.Doğangün A, (2004), Performance of reinforced concrete buildings during the May 1, 2003 Bingöl Earthquake in Turkey, Engineering Structures, 26: 6, 841-856.

05.Doğangün A, Livaoğlu R, (2004), Hydrodynamic pressures acting on the walls of rectangular fluid containers, Structural Engineering and Mechanics, 17: 2, 203-214.

04.Daloğlu A, Doğangün A, Ayvaz Y, (1999), Dynamic analysis of foundation plates using a consistent Vlasov model, Journal of Sound and Vibration, 224: 5, 941-951.

03.Ayvaz Y, Daloğlu A, Doğangün A, (1998), Application of a Modified Vlasov Model to earthquake analysis of plates resting on elastic foundations, Journal of Sound and Vibration, vol:212, 3, 499-509.

02.Doğangün A, Durmuş A, Ayvaz Y, (1997), Earthquake analysis of flexible rectangular tanks using the Lagrangian fluid finite element, European Journal of Mechanics-A/Solids, 16: 1, 165-182.

01.Doğangün A, Durmuş A, Ayvaz Y, (1996), Static and dynamic analysis of rectangular tanks by using the Lagrangian fluid finite element, Computers & Structures, vol:59, 547-552.

B-SCI/E Olmayan Uluslararası Dergilerdeki Makaleler

26. Amani A., Sağıroğlu S. , Doğangün A. (2020), Örnek Bir Yığma Bina Üzerinde 1998, 2007 Ve 2019 Türk Deprem Yönetmeliklerinin Karşılaştırmalı Olarak İrdelenmesi, Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi , cilt.25, ss.13-26, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi

25. Doğangün A, (2018), Deprem Yönetmeliği 2018 de Betonarme Yapılar İçin Getirilen Önemli Değişiklik ve Yenilikler, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Yayın Organı,Bülten, sayı:72, sayfa:24-29.

24. Şeker BŞ, Çakır F, Doğangün A, Durmuş A, (2015), Sonlu elemanlar yöntemiyle tarihi Erzurum Lala Paşa Cami’nin yapısal davranışının incelenmesi, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 21: 3,

23. Doğangün A, Ural A, Sezen H, Güney Y, Fırat FK, (2013), 2011 Simav, Turkey earthquake and seismic damage to reinforced concrete buildings, Buildings, 3: 1, 173-190.

22. Şeker BŞ, Doğangün A. Çakır F, (2013), Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Cami taşiyici sistemi üzerine irdeleme, SDU International Journal of Technologic Sciences, 5:1, 112-120.

21. Zandi Y, Karaca Z, Durmus A, Dogangun A, Durmus A, (2012), Investigating the Comparative Analysis of Cylindrical Silos Subjected to Earthquake by Analytical and Numerical Methods, Trends in Applied Sciences Research, Academic Journals Inc., 7:6, 407-420.

20.Araz O, Doğangün A. (2011), Donatı akma dayanımındaki düşüklüğün betonarme binaların deprem performansına olan etkileri üzerine bir inceleme, Yapı Dünyası, 183, 17-21.

19.Araz O, Doğangün, A, (2011) Beton dayanımındaki düşüklüğün bina deprem performansına etkisi üzerine bir inceleme, Yapı Dünyası Dergisi, 182, sayfa:11-15

18.Ural A, Doğangün A, (2009), Geliştirilen bir yapısal analiz programıyla yığma yapıların analizi, e-Journal of New World Sciences Academy, 4:(4): 579-588.

17.Ural A, Doğangün A. (2009), Yığma duvarların kayma kapasitelerini etkileyen parametreler: desteksiz duvar uzunluğu, e-Journal of New World Sciences Academy, 4:(3): 340-350.

16.Ayyıldız D, Doğangün A. (2009), Betonarme binalarda deprem bölgelerine göre donatı miktarının değişimi, Yapı Dünyası Dergisi sayı:162, sayfa: 15-18.

15.Ural A, Doğangün A, (2008), Yığma duvar modellenme teknikleri ve bunların düzlem içi davranışın belirlenmesinde kullanımı, Yapı Dünyası Dergisi sayı:146, sayfa: 7-13.

14.Doğangün A, (2008), Betonarme elemanlarda donatı düzenleme ilkeleri, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi Mühendislik Bülteni, sayı:73, sayfa:42-45.

13.Doğangün A, Durmuş A, Durmuş A, (2008), Stok yapıların tasarımına ilişkin genel bir yaklaşım ve bu yaklaşımın Türkiye silo yönetmeliği ile ilgisi, Yapı Dünyası Dergisi, sayı:142, sayfa: 7-16.

12.Doğangün A, Şeker, BŞ, Tuluk Öİ, Turcan Y, (2007), Tarihi yapılardaki yığma kemer sistemleri üzerine bir irdeleme, Yapı Dünyası Dergisi sayı:133, sayfa: 8-14.

11.Ural A, Oruç Ş, Doğangün A, (2007), Doğu Karadeniz Bölgesindeki tarihi kemer köprülerin onarım ve güçlendirme çalışmaları, Yapı Dünyası Dergisi sayı:132, sayfa: 48-53.

10.Tuluk Öİ, Doğangün A, Livaoğlu R, Acar R, (2006), Mimari ve taşıyıcı sistem özellikleri bağlamında Türk minare geleneği, Yapı Dünyası Dergisi, sayı:122, sayfa: 41-49.

09.Uçan H A, Doğangün A, (2005), Yapılarda düzensizlik durumları ve taşıyıcı eleman eksenlerinin paralel olmaması düzensizliği bulunan yapının deprem etkileri altındaki davranışı, Yapı Dünyası Dergisi, sayı:110, sayfa: 47-51.

08.Doğangün A, Livaoğlu R, Tuluk Öİ, Acar R, (2004), Üstün ve zayıf yönleriyle ahşap yapılar, Yapı Dünyası Dergisi, sayı:105, sayfa: 41-48.

07.Doğangün A, Tuluk Öİ, Acar R, Livaoğlu R, (2004), Geçmişten günümüze ahşap yapılarda taşıyıcı sistemler, Ahşap-Yapı Malzemeleri Sektör Dergisi, Marka yayınları, yıl 4, sayı:22.

06.Doğangün A, Livaoğlu R, (2003), Farklı taşıyıcı sisteme sahip ayaklı depoların zemin sınıflarına göre dinamik davranışlarının irdelenmesi, Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi,cilt:7, sayı:3, sayfa: 70-77.

05.Livaoğlu R, Doğangün A, (2001), Yapıların deprem hesabında eşdeğer deprem yükü yönteminin kullanılması, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi Mühendislik Bülteni, sayı:58, sayfa:14-24.

04.Durmuş A, Doğangün A, Ayazoğlu Ü, Karaca Z, (1997), Betonarme siloların çeşitli standardlara göre projelendirme esasları, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi Mühendislik Bülteni, sayı:51, sayfa:11-29.

03.Durmuş A, Ayvaz Y, Doğangün A, (1996), Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik-1996 üzerine, Türkiye Mühendislik Haberleri, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, sayı: 385, sayfa:21.

02.Durmuş A, Doğangün A, (1992), Türkiye’de inşa edilen betonarme ayaklı su depolarının deprem emniyeti, Prefabrik Birliği Yayın Organı, sayı:22, sayfa:17‑24.

01.Durmuş A, Doğangün A, Yaylı A, (1988), Kum kirliliğinin betonun mekanik özelikleri üzerindeki etkisi, Prefabrik Birliği Yayın Organı, sayı:8, sayfa: 9-13.

C- Diğer Makaleler

08.Doğangün A, (2012), Sanayi yapıları için de deprem güvenliği gerekli, Sanayi Tedarikçi Rehberi, 4: Ekim 2012, 14-15.

07.Doğangün A, (2012), Riskli binalar için güçlendirme mi? Yıkım mı?, Konut ve Yapı Gazetesi, sayı 9, sayfa:7.

06.Doğangün A, (2012), Kentsel dönüşüm için yasa tamam sıra uygulamada, Konut ve Yapı Gazetesi, sayı 5, sayfa:4.

05.Doğangün A, (2012), Hangi deprem daha büyük?, Konut ve Yapı Gazetesi, sayı 4, sayfa:13.

04.Doğangün A, (2012), Doğanbey’de geri dönebilir miyiz?, Konut ve Yapı Gazetesi, sayı 3, sayfa:13.

03.Doğangün A, (2012), Binaların deprem güvenlikleri nasıl belirlenir?, Konut ve Yapı Gazetesi, sayı 2, sayfa:.11

02.Doğangün A, (2012), Kentsel dönüşüm seferberliğinde Bursa yerini almalı, Konut ve Yapı Gazetesi, sayı 1, sayfa:9.

01.Doğangün A, (2010), İnşaat mühendisliği bölümü ve Bursa için 2010, İnşaat Burada-Yapı Dekorasyon İnşaat Malzemeleri ve Teknolojileri dergisi, sayı:14, sayfa: 52-53.