» Tezler

v  Doğangün A, (1995), Dikdörtgen kesitli su depolarının sonlu elemanlar yöntemiyle depo-sıvı-zemin etkileşimini dikkate alarak analitik yöntemlerle karşılaştırmalı deprem hesabı, Doktora Tezi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 237 sayfa.

v  Doğangün A, (1989), Betonarme sıvı depoları ve projelendirme ilkeleri, Yüksek Lisans Tezi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 298 sayfa.

v  Doğangün A, (1986), Yapıların deprem ve rüzgâr yüklerine göre hesabı, Bitirme Çalışması, KTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü, 100 sayfa.