» İdari görevler

§  UÜ Rektör Danışmanlığı (Devam etmekte)

§  UÜ İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı (Devam etmekte)

§  UÜ Mühendislik Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği (Devam etmekte)

§  UÜ Mimarlık Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği (Devam etmekte)

§  KTÜ Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcılığı

§  KTÜ Gümüşhane Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcılığı

§  KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği

§  KTÜ GMF Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği