» Uygulamaya katkı olarak gerçekleştirilen çalışmalarının genel dökümü

200 den fazla yapı için, üniversite Döner Sermaye, Teknoloji Merkezi, İMO, TİKA ve Mahkeme hizmetleri kapsamında yeni yapı ve onarım-güçlendirme projeleri hazırlanmış, teknik raporlar yazılmış, bilirkişilik ve danışmanlık hizmetleri gerçekleştirilmiştir. Bunlar aşağıdaki gruplarda olduğu gibi sınıflandırılmıştır:

 

1.

Tarihi/Anıtsal Yapılar

(21 adet)

2.

Eğitim ve Yurt Binaları

(24 adet)

3.

Hastane/Sağlık Yapıları

(9 adet)

4.

Endüstri, Sanayi ve Ticaret Yapıları

(59 adet -169 ayrı yapı)

5.

Askeri/Adalet Bakanlığı Yapıları

(10 adet)

6.

Yüksek/Derin/Çok özel Yapılar

(11 adet, 4 ü spor tesisi)

7.

Zemin Kaynaklı Sorunlu Yapılar

(11 adet)

8.

Diğer Kamu/Özel Yapılar

(31 adet kamu 28 özel)