» Doktora tezleri

 

Ü Ayşegül Durmuş, (2013). Betonarme silindirik siloların stok malzemesi-yapı-zemin etkileşimleri dikkate alınarak deprem davranışlarının incelenmesi, Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon. (Tez çalışmasına danışmanlığım altında başlamış olup, 2010 da üniversite değişikliğimden sonra danışmanlığını Prof.Dr. Metin HÜSEM ve Doç.Dr. Ramazan Livaoğlu yapmıştır)

Ü Burçin Şenol Şeker, (2011). Mimar Sinan Camilerinin statik ve dinamik yükler etkisinde davranışlarının incelenmesi”, Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon. (Tez çalışmasına danışmanlığım altında başlamış olup, üniversite değişikliğimden sonra danışmanlığını Prof.Dr. Ahmet Durmuş yapmıştır)

Ü Ali Ural, (2009), Yığma yapıların doğrusal ve doğrusal olmayan davranışlarının incelenmesi. Doktora Tezi, KTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon, 229 sayfa.

Ü Ramazan Livaoğlu, (2005), Ayaklı depoların sıvı-yapı-zemin etkileşimleri dikkate alınarak deprem davranışlarının incelenmesi. Doktora Tezi, KTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon, 305 sayfa.