» Çalışma alanları

v  Sıvı depolarının statik ve dinamik hesapları

v  Depreme dayanıklı yapı tasarımı

v  Yığma ve betonarme yapıların analizi

v  Yapı hasarlarının incelenmesi

v  Yapıların onarım ve güçlendirmesi

v  Riskli yapı tespiti

v  Yapı-Sıvı etkileşimi

v  Yapı-Zemin etkileşimi