» Bitirme tezleri

Bitirme Öğrencileri (Yönetici: Dr. Adem DOĞANGÜN)

 

Yılı

Dönemi

Numarası

Adı Soyadı

Konusu

74

2008-2009

Güz

163685

Ahmet ÖZ

Yapılarda meydana gelen hasarlar ve hasar nedenleri

73

"

"

149675

Hasan SAKA

Betonarme yapıların onarım ve güçlendirilmesi

72

"

"

149594

Barbaros ATMACA

Taşıyıcı sistem seçimi ve tünel kalıp sistemi

71

2007-2008

Bahar

149587

B.Samet SAĞIR

İstinat duvarları ve betonarme konsol bir istinat duvarının tasarımı

70

"

"

136904

ilker ENGİN

İstinat duvarları ve betonarme konsol bir istinat duvarının tasarımı

69

"

"

136858

Cem SAĞLAM

İstinat duvarları ve betonarme konsol bir istinat duvarının tasarımı

68

"

"

136908

Abdulkadir KANTEKİN

İstinat duvarları ve betonarme konsol bir istinat duvarının tasarımı

67

"

"

138850

Metin KARADAĞ

İstinat duvarları ve betonarme konsol bir istinat duvarının tasarımı

66

2007-2008

Güz

136905

Abdullah VARAN

Betonarme bir istinat duvarının projelendirilmesi

65

“

“

136898

Ramazan ÖZ

Yapıların onarım-güçlendirme yöntemleri

64

“

“

136885

Bektaş KİRAZLI

Betonarme yapılarda taşıyıcı sistem seçimi

63

“

“

149601

Aylin YAMAN

Betonarme yapılarda taşıyıcı sistem seçimi

62

2006-2007

Bahar

124663

Mustafa NAZLI

Taşıyıcı sistemlerin yapıların deprem davranışına etkileri

61

2005-2006

Bahar

124660

Bilge KÖSE

Betonarme yapılarda tipik deprem hasarları

60

"

"

124665

Muhammet ŞAHİN

Betonarme döşemeler

59

2004-2005

Bahar

119561

Ramazan ACAR

Betonarme bir yapının sap200 programıyla yapısal çözümlemesi

58

"

"

162406

Yasin YILDIZ

Tarihi yapılarda kullanılan malzemeler ve bunların mekanik özellikleri

57

2004-2005

Güz

105412

Bekir PARLAYAN

Yüksek performanslı beton-donatı aderansının incelenmesi

56

2003-2004

Güz

105427

Bülent ÇELİK

Betonarme yapılarda taşıyıcı sistem seçimi

55

2002-2003

Bahar

95793

Emel TÜRKER

Betonarme sürekli temellerin hesap ve tasarımı

54

"

"

95785

Nesrin YETİM

Betonarme merdivenler ve konsol merdivenlerin tasarımı

53

95791

Caner ARSLANTÜRK

Betonarme bir yapının idastatik programıyla yapısal çözümlemesi

52

95811

Sinan AYYILDIZ

Betonarme kirişli radye temellerin hesap ve tasarımı

51

114676

Sinan DURMUŞ

Betonarme bir istinat duvarının projelendirilmesi

50

86529

Halit BEBEK

Betonarme bir yapının projelendirilmesi

49

95779

İbrahim ATALAY

Betonarme kirişsiz radye temellerin hesap ve tasarımı

48

2002-2003

Güz

86485

Onur DORUK

Betonarme yapılarda taşıyıcı sistemler

47

2001-2002

Bahar

86528

Sevinç SARAL

Betonarme merdivenlerin statik ve betonarme hesapları

46

"

"

86498

Aslıhan SARIHAN

Betonarme merdivenlerin statik ve betonarme hesapları

45

"

"

86527

Taylan KALENDER

Yapılarda meydana gelen hasarlar ve hasar nedenleri

44

"

"

86478

Oğuzhan YAVUZ

Betonarme perdelerin hesap ve tasarımı

43

"

"

86559

Tufan ÇAKIR

Betonarme yapılarda birleşim bölgeleri

42

"

"

86508

F.Hakan YILDIZ

Betonarme bir yapının idastatik programıyla yapısal çözümlemesi

41

"

"

86492

İbrahim BAYIR

Betonarme temel sistemlerinin hesap ve tasarımı

40

2000-2001

Bahar

77127

Levent KULAKSIZ

Betonarme bir yapının sap2000 programıyla statik-dinamik çözümlemesi.

39

"

"

68799

Ahmet GÜRKAN

Betonarme bir yapının sap2000 yapısal analiz programıyla deprem hesabı.

38

"

"

77197

Özgür GÜL

Düşey yüklere maruz kirişli bir radyetemelin projelendirilmesi

37

"

"

77139

E.Fatih ARS

Düşey yüklere maruz kirişsiz bir radyetemelin projelendirilmesi

36

"

"

80863

Hüseyin BİNAY

Örnek olarak seçilen dişli bir döşemenin statik ve betonarme hesapları.

36

"

"

77189

Emrah SERDAROĞLU

Hasır donatılı betonarme bir döşemenin statik ve betonarme hesapları.

34

"

"

77136

Hayriye KAMBUR

BA yapıların önboyutlandırılması ve kirişsiz bir döşeme sisteminin EÇYH. 

33

"

"

77180

Aynur KABA

betonarme yapıların önboyutlandırılması ve kirişsiz bir döşeme hesabı

32

"

"

77219

Çetin ÖZDEMİR

Kirişsiz döşemeli bir yapının sap90  programıyla deprem hesabı.

31

"

"

77207

Deniz UĞURLU

Perdeli-çerçeveli taşıyıcı sistemli betonarme bir yapının projelendirilmesi

30

"

"

104777

İlhan KURU

Kirişsiz döşemeli bir yapının sap90  programıyla deprem hesabı.

29

1999-2000

Bahar

68794

Gökhan ERDEN

Çok katlı bir yapının statik ve dinamik hesapları

28

"

"

68824

Murat ÖZBEDEN

Çok katlı bir yapının statik ve dinamik hesapları

27

"

"

68804

Cihat AYAN

Betonarme yapılarda taşıyıcı sistem seçimi

26

"

"

68742

Kerem İSMAİLOĞLU

Çok katlı bir yapının statik ve dinamik hesapları

25

"

"

68776

Barış AKSU

Çok katlı bir yapının statik ve dinamik hesapları

24

"

"

68747

Barış ÇORAKLI

Su yapılarının depremde davranışları

23

"

"

68731

Tülay ALTIPARMAK

Çok katlı bir yapının statik ve dinamik hesapları (probiana ile)

22

"

"

95179

Yeşim HİSAR

Prefabrike yapı sistemleri

21

"

"

68740

Öner.İ.GÜNAYDIN

Dikdörtgen gömme bir su deposunun projelendirilmesi

20

"

"

64161

Osman KUCUR

Dikdörtgen kesitli betonarme gömme su deposu projelendirilmesi

19

"

"

72483

Levent BOZKURT

Betonarme istinat duvarı projelendirilmesi

18

"

"

72492

Berkan MERCAN

Dikdörtgen kesitli betonarme gömme su deposu projelendirilmesi

17

"

"

72496

İlker SOLMAZ

Betonarme gömme su deposu projelendirilmesi

16

"

"

72485

Selva SALTOĞLU

Betonarme istinat duvarı projelendirilmesi

15

1999-2000

Güz

52586

A. Fatih KOLOĞLU

Kirişsiz döşemeli perdeli bir yapının projelendirilmesi

14

1996-1997

Bahar

46048

M.Akif BALTA

Özel taşıyıcı sistemli betonarme bir yapının projelendirilmesi

13

"

"

46102

Ömer Koralp MARŞAN

Dikdörtgen kesitli betonarme gömme sıvı deposu projesi

12

"

"

46025

Bahri KEREM

Dikdörtgen kesitli betonarme gömme sıvı deposu projesi

11

"

"

52438

İlker ÖZTÜRK

Betonarme ayaklı bir su deposunun projelendirilmesi

10

"

"

38304

Fahri YILMAZ

Betonarme ayaklı bir su deposunun projelendirilmesi

9

"

"

33158

Hanefi ŞAHİN

Betonarme ayaklı bir su deposunun projelendirilmesi

8

"

"

46088

Murat ÇAMUR

YDB’da eğilmede çekme yarmada çekme dayanımlarının tayini

7

"

"

46118

Ertekin ÖZTEKİN

Yük geçmişinin ve donatının betonun karot numune dayanımına etkisi

6

"

"

46076

Bayram AKTAŞ

Özel taşıyıcı sistemli BA çok katlı bir yapının statik dinamik çözümlemesi

5

1995-1996

Bahar

59111

Bilal AYDIN

Özel taşıyıcı sistemli betonarme bir yapının projelendirilmesi

4

"

"

38219

Levent SARGINALP

Özel taşıyıcı sistemli betonarme bir yapının projelendirilmesi

3

"

"

59100

Şenol GÜRSOY

Kare kesitli betonarme yerüstü sıvı deposu projesi

2

"

"

44718

Taner KARABAKLA

Kayıt yok

1

"

"

60269

Barbaros AŞÇI

Özel taşıyıcı sistemli betonarme bir yapının projelendirilmesi