Üyelikler

Bilim kurulu üyelikleri

 • Doğal Afetler ve Afet Yönetimi Sempozyumu, 2-4 Mart 2016, Karabük
 • 8. Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, 11-14 Mayıs 2015, İstanbul
 • Mühendislikte Yeni Teknolojiler Sempozyumu, 22-24 Ekim 2015, Bayburt
 • 3. Köprüler Viyadükler Sempozyumu, 8-10 Mayıs 2015, Bursa
 • IV. Ulusal Baraj Güvenliği Sempozyumu, 09-11 Ekim 2014, Elazığ
 • Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, 25-27 Eylül 2013, Hatay
 • 3. Uluslararası Bursa Su Kongresi ve Sergisi, 22-24 Mart 2013, Bursa
 • İnşaat Mühendisliğinde 100. Yıl Teknik Kongresi, 22-24 Kasım 2012, İstanbul
 • Transist2011, 1-2 Aralık 2011, İstanbul
 • 7. Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, 30 Mayıs-3 Haziran 2011, İstanbul
 • 2. Köprüler ve Viyadükler Sempozyumu, 28-30 Eylül 2011, Eskişehir
 • Bursa Kent Sempozyumu, 29-30 Nisan 2011, Bursa
 • Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, 11‐14 Ekim 2011, Ankara
 • Uluslararası Sakarya Deprem Sempozyumu, 1-3 Ekim 2009, Sakarya

Düzenleme kurulu üyelikleri

 • 10. Uluslararası Beton Kongresi, 02 – 04 Mayıs 2019, Bursa
 • 3. Köprüler Viyadükler Sempozyumu, 8-10 Mayıs 2015, Bursa
 • 6. İnşaat Yönetimi Kongresi, 25-27 Kasım 2011, Bursa

Editörlük / Danışma kurulu üyelikleri

 • Challenge Journal of Structural Mechanics (Editorial Board)
 • Journal of Structural Engineering & Applied Mechanics, Golden Light publishing ( Editorial Board )
 • Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (Yayın Danışma Kurulu)
 • Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi (Yayın Kurulu)
 • Yapı Dünyası ( ISSN 1300-977X) (Yayın Kurulu)