İdari Görevler

 • UÜ Rektör Danışmanlığı (Devam etmekte)
 • UÜ İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı (Devam etmekte)
 • UÜ Mühendislik Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği
 • UÜ Mimarlık Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği
 • KTÜ Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcılığı
 • KTÜ Gümüşhane Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcılığı
 • KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği
 • KTÜ GMF Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği
 • İMO Bursa Şube Teknik Komite Başkanlığı
 • BUSİAD İnşaat Uzmanlar Grubu Üyeliği
 • BTSO İnşaat Konseyi Üyesi (Devam etmekte)
 • ÇŞB Riskli Yapı Değerlendirme Teknik Heyet Başkanlığı (Devam etmekte)
 • İnşaat Mühendisleri Odası Üyesi (Devam etmekte)