Paneller

  • Prof. Dr. Adem Doğangün, Bayram Vardar, İlhan Parseker, Mustafa Dündar, Necati Şahin, Özgen Keskin Refik Yılmaz, Kentsel Dönüşümde Sektörler Buluşması Çevre Şehircilik Bakanlığı, Bursa, 15 Ekim 2012, BURSA.
  • Prof.Dr. Alper İlki, Adem Doğangün, Yrd. Doç. Dr. Yaşar Subaşı, Depreme Karşı Yapısal Güçlendirme-Bildiklerimiz, Bilmediklerimiz, VATSO Tuşba Konferans Salonu, 06 Eylül 2012, VAN.
  • Necati Şahin (Moderatör), Prof.Dr. Okan Tüysüz, Füsün Uyanık, Engin Er, Prof.Dr. Adem Doğangün, 17 Ağustos’un 13.Yılında; “Bursa’nın Depremselliği” Paneli , İMO, JMO ve ŞPO Bursa Şubesi, BAOB Bursa İMO Şube Konferans Salonu, BURSA, 17 Ağustos 2012, BURSA.
  • Prof.Dr. Durmuş Günay Başkanlığında, UDSEP Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı-İnşaat Sektöründe Çalışan Personelin Hizmet İçi Eğitimi Sağlanması Toplantısı, YÖK- Yükseköğretim Kurulu, Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü Senato Salonu, 4 Temmuz 2012, SAKARYA.
  • Orhan Efe (Moderatör), Murat Oral, Bayram Vardar, Prof.Dr. Adem Doğangün, Nizamettin Kaya, Füsün Uyanık, Afet Riskli Bölgeler Kentsel Dönüşüm Paneli, BUMİAD, Bursa Mühendis ve Mimar İşadamları Derneği, Bursa İMO Şube Konferans Salonu, 23 Haziran 2012, BURSA.
  • Prof.Dr. Nuray Aydınoğlu, Necati Şahin, Prof.Dr. Adem Doğangün, Japonya Depremi Türkiye ve Bursa Paneli, Bursa İMO Şube Konferans Salonu, 18 Mart 2011, BURSA.
  • Prof.Dr. Adem Doğangün (Moderatör), Bayram Vardar, Prof.Dr. Bekir Parlak, Oktay Ekinci, Tahsin Bulut, Nizamettin Kaya, Füsün Uyanık, Bursa’da Kentleşme ve Kentlileşme Paneli, BUSİAD, Bursa Sanayici ve İşadamları Derneği, BUSİAD Evi Konferans Salonu, 22 Aralık 2011, BURSA.
  • Prof.Dr. Adem Doğangün (Moderatör), Yrd.Doç.Dr. Oğuz Gündoğdu, Doç.Dr. Hakan Kutoğlu, Doç.Dr. Murat Taş, Özden Işık, Van Depremi Işığında Bursa ve Çevresinin Değerlendirilmesi Paneli, Uludağ Üniversitesi, Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi, 13 Aralık 2011, BURSA.
  • Necati Şahin, Prof.Dr. Adem Doğangün, Metin Yaran, Simav Depremi ve Yapısal Hasarlar, Bursa İMO Şube Konferans Salonu, 24 Mayıs 2011, BURSA.