Kurs/Seminer

 • İnşaat Mühendisliğinde Sorunlar ve Çözüm Yaklaşımları, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, Balıkesir Şubesi, Genç İMO, Meslekiçi Eğitim Kursu, 28 Mart 2013, BALIKESİR.
 • Yığma Yapılarda Taşıyıcı Sistemler ve Karşılaşılan Sorunlar, Koruma ve Onarım Semineri, TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi, 22-23 Şubat 2013, BURSA
 • TR41-12-TD-03-04: AFAD Personeli Afet Hasarı Eğitimi Projesi, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, 21-25 Ocak 2013, BURSA
 • Deprem yönetmeliği ve deprem yönetmeliğine göre yapı tasarımı, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, Gaziantep Şubesi, Meslekiçi Eğitim Kursu, 19 Ekim 2012, GAZİANTEP.
 • İnşaat proje uygulamalarında tartışılan konular, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, Bursa Şubesi, Meslekiçi Eğitim Kursu, 13 Ekim 2012, BURSA.
 • Betonarme proje yapımında ve kontrolünde dikkat edilmesi gereken husular, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, Bursa Şubesi, İl Özel İdare Personeline İlişkin Meslekiçi Eğitim Kursu, Mayıs 2012, BURSA.
 • Deprem etkisindeki betonarme binalar, Deprem bölgelerinde yapılacak binalar hakkında yönetmelik ile ilgili inşaat mühendislerinin eğitimi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İzmir, 12-14 Nisan 2012, İZMİR.
 • Deprem etkisindeki yığma binalar, Deprem bölgelerinde yapılacak binalar hakkında yönetmelik ile ilgili inşaat mühendislerinin eğitimi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İzmir, 12-14 Nisan 2012, İZMİR.
 • Güçlendirme projelerinin hazırlanması ve sunumunda dikkat edilmesi gereken hususlar ve yapı, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, Bursa Şubesi, Simav Temsilciliği, Meslekiçi Eğitim Kursu, 18 Nisan 2012, KÜTAHYA.
 • Deprem ve yapı, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, Bursa Şubesi, Kütahya Temsilciliği, Meslekiçi Eğitim Kursu, 22 Şubat 2012, KÜTAHYA.
 • Deprem etkisindeki mevcut binaların değerlendirilmesi ve güçlendirilmesi, Deprem bölgelerinde yapılacak binalar hakkında yönetmelik ile ilgili inşaat mühendislerinin eğitimi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Trabzon, 16-18 Şubat 2012, TRABZON.
 • Deprem ve yapı, Bursa Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 28 Aralık 2011, Yenişehir, BURSA
 • Tarihi yapılarımız, Aksaray Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 23 Mayıs 2011, AKSARAY.
 • Uygulamadaki yapısal hasarlar ve mühendisçe yaklaşımlar, Sakarya Üniversitesi, 3 Kasım 2010, SAKARYA.
 • Depremde yapı elemanlarının davranışı, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, Elazığ, Meslekiçi Eğitim Kursu, 16 Ekim 2010, ELAZIĞ.
 • Performansa dayalı olarak yapı güvenliğinin değerlendirilmesi, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, Bursa Şubesi, Meslekiçi Eğitim Kursu, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, 2009. BURSA
 • Deprem etkisindeki yığma binalar, Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik ile ilgili Meslekiçi Eğitim, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, İMO Elazığ, 2009, ELAZIĞ.
 • Tarihi yapılarda taşıyıcı sistem tasarımı, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, Bursa Şubesi, Meslekiçi Eğitim Kursu, 2009, BURSA.
 • Tarihi yapılarda taşıyıcı sistem tasarımı, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, Trabzon Şubesi, Meslekiçi Eğitim Kursu, 2009, TRABZON.
 • Dolgu duvarların betonarme yapıların davranışlarına etkileri, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, Bursa Şubesi, Meslekiçi Eğitim Kursu, 09 Nisan 2009, BURSA.
 • Dolgu duvarların betonarme yapıların davranışlarına etkileri, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, Trabzon Şubesi, Meslekiçi Eğitim Kursu, 09 Nisan 2009, TRABZON.
 • Deprem Yönetmeliği ve DBYBHY’e göre yapı tasarımı, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, Trabzon Şubesi, Meslekiçi Eğitim Kursu, Trabzon:24 Ocak 2009 ve Giresun: 07 Şubat 2009, GİRESUN.
 • TS 500 ve TS 500’e göre yapı tasarımı, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, Trabzon Şubesi, Meslekiçi Eğitim Kursu, Trabzon:17 Ocak 2009 ve Giresun:31 Ocak 2009, GİRESUN.
 • Betonun üretimi, yerleştirilmesi ve bakımı, KTÜ Mimarlık Bölümü, Nisan 2009, TRABZON
 • Donatının yerleştirilmesi ve korunması, KTÜ Mimarlık Bölümü, Nisan 2009, TRABZON
 • Yapıların depremde davranışları, KTÜ Mimarlık Bölümü, Mart 2009, TRABZON
 • Yükler açısından kagir ve ahşap yapılar, Doğu Karadeniz Bölgesi’nde kırsal mimarinin restorasyonu eğitimi, Fındıklı Belediyesi, Mart 2008, RİZE.
 • Kagir kemer köprüler, Doğu Karadeniz Bölgesi’nde kırsal mimarinin restorasyonu eğitimi, Fındıklı Belediyesi. Mart 2008, RİZE.
 • Betonarme yapılarda taşıyıcı sistem düzenlemeleri, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, Trabzon Şubesi, Meslekiçi Eğitim Kursu, 09 Aralık 2007 ve 26 Aralık 2007, TRABZON.
 • Mevcut betonarme binaların deprem güvenliğinin incelenmesi, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, Trabzon Şubesi, Meslekiçi Eğitim Kursu, 16 Aralık 2007 ve 25 Aralık 2007, TRABZON.
 • Betonarme yapıların deprem yüklerine göre hesabı, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, Trabzon Şubesi, 2007 Kış Dönemi Meslekiçi Eğitim Kursu, 10 Aralık 2007 ve 16 Aralık 2007, TRABZON.
 • Betonarme temel uygulamaları, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, Trabzon Şubesi, 2007 Kış Dönemi Meslekiçi Eğitim Kursu, 17 Kasım, 2006 ve 24 Şubat 2007, TRABZON.
 • Betonarme yapılarda donatı düzenleme ilkeleri, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, Trabzon Şubesi, 2006 Güz Dönemi Meslekiçi Eğitim Kursu, 18 Kasım 2006, TRABZON.
 • Betonarme elemanlarda donatı düzenleme ilkeleri, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, Erzurum Şubesi, 2006 Güz Dönemi Meslekiçi Eğitim Kursu, 4 Kasım 2006, ERZURUM.
 • Deprem ve yapı, KTÜ Gümüşhane Mühendislik Fakültesi, Nisan 2004, GÜMÜŞHANE
 • Yapı elemanlarının depremde davranışları, KTÜ Gümüşhane Müh. Fak., Nisan 2004, GÜMÜŞHANE
 • Betonarme yapılara sanal teknik gezi, KTÜ Mimarlık Bölümü, Kasım 2002, TRABZON.
 • Sıvı depolarının dinamik hesapları, KTÜ Gümüşhane Müh. Fakültesi, Nisan 2001, GÜMÜŞHANE