İş Güvenliği

  • İnşaat işyerlerinde güvenlik: İnşaat işlerinde yapılan çalışmalarda muhtemel tehlikeler ve bunlara karşı alınması gereken önlemler. İş Güvenliği Uzmanlığı Standart Eğitim Programı, Bursa.
  • İşyeri bina ve eklentileri: İşyeri bina ve eklentilerinde karşılaşılan sağlık ve güvenlik riskleri ile bu riskler karşısında alınması gereken önlemler. İş Güvenliği Uzmanlığı Standart Eğitim Programı, Bursa.
  • Yüksekte çalışmalarda güvenlik: Yüksekte yapılan çalışmalarda işçi sağlığı ve güvenliği için alınması gerekli önlemler. İş Güvenliği Uzmanlığı Standart Eğitim Programı, Bursa.