Çalıştaylar

Afetler ve Kentsel Dönüşüm Eğitimi Çalıştayı, Anadolu Üniversitesi Uydu ve Uzay Bilimleri Araştırma Enstitüsü Toplantı Salonu, Eskişehir, 28 Ağustos 2012

Yığma Yapıların Deprem Güvenliğinin Arttırılması, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara,17 Şubat 2005.

Seismicity and Seismic Hazard Assesment in Mediterranean Region Disaster, Management Research and Implementation Center, Middle East Technical University, Ankara, Turkey, Supported by UNESCO & USGS, 26-29 January 2005.

Earthquake Engineering: Essentials and Applications (Deprem Mühendisliği: Esaslar ve Uygulamalar), Uluslararası Seminer, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara,18-20 Temmuz 2005.