Tüm Dersler

Ön Lisans Programı

 • Statik ve Mukavemet (INSP 122), Gümüşhane Meslek Yüksek Okulu.
 • Yapı Statiği (INSP 231), Gümüşhane Meslek Yüksek Okulu.

Lisans Programı

 • Betonarme (MIMB 334), KTÜ. Müh. Fak. Mimarlık Bölümü.
 • Betonarme I (INS 348), KTÜ. Müh. Fak. İnşaat Müh. Bölümü.
 • Betonarme I (INS 3033), Uludağ Ü. İnşaat Müh. Bölümü.
 • Betonarme II (INS 459), KTÜ. Müh.Fak.İnşaat Müh. Bölümü.
 • Betonarme II (INS 308), Samsun OMÜ. İnşaat Müh. Bölümü.
 • Betonarme II (INS 3032), Uludağ Ü. İnşaat Müh. Bölümü.
 • Betonarme Yapılar (MIMB 346), KTÜ. Müh. Fak. Mimarlık Bölümü.
 • Bilgisayar Programlama (INS 102), KTÜ. Müh. Fak. İnşaat Müh. Bölümü.
 • Çelik Yapılar (INS 421), Gümüşhane Müh. Fak. İnşaat Müh. Bölümü.
 • Çelik Yapılar (INS 4033), Uludağ Ü. İnşaat Müh. Bölümü.
 • Deneysel Tasarım (INS 4013), Uludağ Ü. İnşaat Müh. Bölümü.
 • İnşaat Mühendisliği Etiği (INS 1004), Uludağ Ü. İnşaat Müh. Bölümü.
 • İnşaat Mühendisliğine Giriş (INS 1001), Uludağ Ü. İnşaat Müh. Bölümü.
 • İnşaat Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları (INS 439), KTÜ. Müh. Fak. İnşaat Müh. Bölümü.
 • İnşaat Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları (INS 451), Gümüşhane Müh. Fak. İnşaat Müh. Bölümü.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği II (ISG 202), Uludağ Ü. İnşaat Müh. Bölümü.
 • Gayrimenkul Değerleme (INS 3000), Uludağ Ü. İnşaat Müh. Bölümü.
 • Mimarlık Bilgisi (INS 3013), Uludağ Ü. İnşaat Müh. Bölümü.
 • Sayısal Çözümleme (INS 228), KTÜ. Müh. Fak. İnşaat Müh. Bölümü.
 • Sayısal Çözümleme (INS 228), Gümüşhane Müh. Fak. İnşaat Müh. Bölümü.
 • Temel Bilgisayar-I (ENF 145), KTÜ. Müh. Fak. İnşaat Müh. Bölümü.
 • Yapı Malzemesi (INS 2032), Uludağ Ü. İnşaat Müh. Bölümü.
 • Yapı Müh. Bilgisayar Uygulamaları (INS 4046), Uludağ Ü. İnşaat Müh. Bölümü.
 • Yapı Statiği-I (INS 311), Gümüşhane Müh. Fak. İnşaat Müh. Bölümü.
 • Yapı Statiği-II (INS 312), Gümüşhane Müh. Fak. İnşaat Müh. Bölümü.
 • Yapı Statiği-II (INS 306), Samsun OMÜ. İnşaat Müh. Bölümü.
 • Temeller (INS 431), Gümüşhane Müh. Fak. İnşaat Müh. Bölümü.

Lisansüstü Programı

 • Betonarme Döşemeler (INS 7270), KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Betonarme Köprüler (INS 5240), BUÜ Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Betonarme Silolar (INS 583), KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Betonarme Yapı Elemanları (INS 7271), KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Bilgi İşlem Destekli Yapısal Çözümleme (INS 7276), KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Deprem Hesabında Dinamik Yöntemler (INS 7273), KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı (INS 6033), BUÜ Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • İleri Betonarme (INS 5033/5233), BUÜ Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Prefabrike Yapılar (INS 6036), BUÜ Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Sıvı Tutucu Yapıların Dinamik Hesabı (INS 7275), KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Tarihi Yapıların Deprem Davranışları (INS 6035), BUÜ Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Yapı Dinamiği (INS 5031), BUÜ Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Yapıların Onarım ve Güçlendirilmesi (INS 570), KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Yapıların Onarım ve Güçlendirilmesi (INS 5034), BUÜ Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Yapısal Tasarım (INS 5043/5243), BUÜ Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Yığma Yapılar (INS 7274), KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Yığma Yapılar (INS 5035), BUÜ Fen Bilimleri Enstitüsü.