Lisansüstü Tezleri

21.Waheed RASEKH, (2020), Çelik kirişli köprülerin ve öngermeli kirişli betonarme köprülerin maliyet ve deprem performansının karşılaştırılması, Yüksek Lisans Tezi, BUÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Bursa. (İkinci Danışman: Prof.Dr. Murat DİCLELİ)

20.Serkan TOPÇU, (2019), Betonarme yüksek bir binanın türkiye bina deprem yönetmeliği’ne göre tasarımının irdelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, BUÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Bursa, 125 sayfa.

19.Badradina ALİ, (2019), Sıvı depolarının hesap ve tasarımında kullanılan hesap yöntemlerinin irdelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, BUÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Bursa, 81 sayfa.

18.Ferhat GÜVEN, (2019), Betonarme yapıların yıkımı ve yıkım tekniklerinin uygulanabilirlik, zaman ve maliyet açılarından irdelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, BUÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Bursa, 91 sayfa.

17.Deniz UYAN, (2018), Betonarme döşeme sistemlerinde  titreşim sorunlarının incelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, BUÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Bursa, 86 sayfa.

16.M.Ömer TİMURAĞAOĞLU, (2015), Dolgu duvarlı çerçevelerin davranışının analitik ve sayısal yöntemlerle incelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, UÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Bursa, 120 sayfa.

15.Yasin YILDIZ, (2009), Betonarme sıvı depolarının farklı yönetmeliklere göre karşılaştırmalı deprem analizi, Yüksek Lisans Tezi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon, 180 sayfa.

14.Onur ARAZ, (2009), Beton ve donatı dayanımının betonarme binaların deprem performansına olan etkileri, Yüksek Lisans Tezi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon, 108 sayfa.

13.Ramazan ACAR, (2009), Anıtsal kule türü yapıların deprem davranışlarının incelenmesi ve alternatif sistemlerin geliştirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon, 122 sayfa.

12.Dündar AYYILDIZ, (2009), Deprem ve döşeme parametrelerinin yapı maliyetine etkilerinin yönetmeliklere göre karşılaştırılarak incelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon, 84 sayfa.

11.Kemal EFENDİOĞLU, (2009), Radye temellerin tasarımında kullanılan hesap yöntemlerinin etkinliklerinin karşılaştırılmalı olarak incelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon, 143 sayfa.

10.Ayşegül DURMUŞ, (2007), Silolar konusunda bazı teoriler ve stok yapılarının tasarımına ilişkin genel bir yaklaşım, Yüksek Lisans Tezi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon, 141 sayfa.

09.Murat YAYLACI, (2007), Açık deniz yapı uygulamaları ve bunların tasarım parametrelerinin irdelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon, 184 sayfa.

08.Hasan Tecelli TEMÜZ, (2007), Minarelerin rüzgâr yükleri altında davranışlarının incelenmesi ve bunların rüzgâra göre hesabı, Yüksek Lisans Tezi, KTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon, 130 sayfa.

07.Abdulhamit Özdaş, (2006), Asmolen döşemeli betonarme yapıların doğrusal olmayan artımsal itme analizi, Yüksek Lisans Tezi, KTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon, 150 sayfa.

06.Hasan Balcan, (2005), Betonarme yapıların doğrusal olmayan davranışlarının performansa dayalı yaklaşımla incelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, KTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon, 105 sayfa.

05.Gökhan Erden, (2004), Donatısız ve sarılmış yığma yapıların deprem davranışlarının incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, KTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon, 133 sayfa

04.Gökhan Hacıislamoğlu, (2003), Kirişli ve asmolen döşemeli yapıların maliyetlerinin ve deprem davranışlarının incelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, KTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon, 135 sayfa.

03.Abdullah H. Uçan, (2003), Yapılarda düzensizlik durumları ve taşıyıcı eleman eksenlerinin paralel olmaması düzensizliğinin yapı davranışlarına etkilerinin incelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, KTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon, 127 sayfa,

02.Umut Topal, (2002), Betonarme perdelerin yapı emniyetine ve maliyetine etkilerinin incelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon, 185 sayfa.

01.Ramazan Livaoğlu, (2001), Yapıların deprem hesabında burulma düzensizliğinin ve hesap yöntemlerinin etkinliğinin incelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, KTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon, 145 sayfa.