Çalışma Alanları

 * Tarihi yapıların analizi
 * Yapıların onarım ve güçlendirmesi
 * Depreme dayanıklı yapı tasarımı
 * Yığma ve betonarme yapıların analizi
 * Yapı hasarlarının incelenmesi
 * Sıvı depolarının statik ve dinamik hesapları
 * Riskli yapı tespiti
 * Yapı-Sıvı etkileşimi
 * Yapı-Zemin etkileşimi