Araştırma Projeleri

  • Doğangün A, Livaoğlu R, Deliktaş B, Güney Y, Pekkan E, Ecevitoğlu B, Avdan U, Tün M, (Danışman) (2013), AFAD Personeli Afet Hasarı Eğitimi Projesi, T.C. Bursa Valiliği İl Afet ve acil Durum Müdürlüğü, BEBKA-Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı, TR41-12-TD-03-04.
  • Doğangün A, Livaoğlu R, Bağbancı B, (2012-2015), Betonarme ve Yığma Minarelerin dinamik davranışların ve deprem performanslarının incelenmesi, Uludağ Üniversitesi, Orta Ölçekli Uygulamalı Araştırma Projesi, Kod no: UAP(M)-2011/32.
  • Doğangün A, Livaoğlu R, Çakır T, (2006-2009), Dikdörtgen kesitli gömme depoların sıvı-yapı-zemin etkileşimlerini de dikkate alarak deprem davranışlarının incelenmesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi, Kod no: 2006.118.01.3.
  • Doğangün A, Ural A, (2006-2009), Yığma yapıların deprem davranışlarının incelenmesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi, Kod no: 2006.112.01.7.
  • Livaoğlu R, Doğangün A, (2005-2007), Yerüstü ve ayaklı su depoların deprem davranışlarının sıvı ve zemin etkileşimleri dikkate alınarak incelenmesi, TÜBİTAK, Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projesi, Kod no:105M252
  • Durmuş A, Pul S, Hüsem M, Doğangün A, Ayvaz Y, Kolaylı H, Karaca Z, (2000), Doğu Karadeniz Bölgesi agregalarıyla yüksek performanslı beton üretimi ve niteliklerinin diğer betonlarla karşılaştırmalı olarak incelenmesi, KTÜ Araştırma Fonu Başkanlığı, Proje Kod No: 96.112.001.4.